O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Environmentálne orientované riadenie a audit

Environmentálne orientované riadenie a audit je obsiahnuté na národnej úrovni celkovo v 1 aktuálnom právnom predpise.

Základnou právnou normou v tejto oblasti je zákon č.351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonom sa implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Zákon upravuje práva a povinnosti organizácií sídliacich na území Slovenskej republiky v procese registrácie, proces akreditácie environmentálnych overovateľov na Slovensku a dozor nad ich činnosťou, pôsobnosť štátnej správy vo veciach environmentálneho manažérstva a auditu ako aj zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených zákonom.

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....