O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Súvisiace služby

Portál "environet.sk" prostredníctvom partnerských firiem ponúka svojím používateľom i komplexné poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti environmentálneho manažérstva.

Poradenské služby:

  • komplexné poradenské a konzultačné služby pri implementácii a údržbe systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2004,
  • identifikovanie environmentálnych aspektov s návrhom  postupov splnenia  požiadaviek právnych predpisov v oblasti životného prostredia,
  • poradenstvo v oblasti najlepších dostupných technológií (BAT).

Vypracovanie dokumentov environmentálneho manažérstva:

  • vypracovanie špecializovaných registrov environmentálnej legislatívy podľa požiadaviek pre jednotlivé kategórie priemyselných činností (OKEČ),
  • identifikovanie právnych požiadaviek pre jednotlivé kategórie činností a služieb vykonávaných právnym subjektom,
  • vypracovanie interných smerníc organizácie pre oblasť životného prostredia.

Školenia a audity:

  • školenia pracovníkov v oblasti životného prostredia (s vydaním certifikátu),
  • environmentálna príprava zamestnancov k certifikačnému auditu podľa noriem ISO, VDA,
  • vykonávanie interných auditov z hľadiska plnenia požiadaviek environmentálnej legislatívy a plnenia požiadaviek medzinárodných noriem.
Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....