O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Lokálna úroveň

Lokálna  legislatívna úroveň v rámci informačného portálu "environet.sk" obsahuje predovšetkým právne predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré boli vydané miestnou špecializovanou štátnou správou životného prostredia a samosprávou, a majú  platnosť na území miest a obcí.

Predmetom sú nasledovné právne normy:

  • všeobecne záväzné vyhlášky obvodných úradov životného prostredia,
  • všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí v oblasti životného prostredia.
Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....