O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Regionálna úroveň

Regionálna legislatívna úroveň v rámci informačného portálu "environet.sk" obsahuje predovšetkým právne predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré boli vydané regionálnymi orgánmi verejnej správy a majú platnosť na území jednotlivých regiónov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky, prípadne podľa územných obvodov špecializovanej štátnej správy životného prostredia. 

Predmetom sú nasledovné právne normy:

  • všeobecne záväzné vyhlášky krajských úradov životného prostredia,
  • právne normy s regionálnou  pôsobnosťou vyšších územných celkov.
Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....