O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Národná úroveň

Národná legislatívna úroveň v rámci informačného portálu "environet.sk" obsahuje predovšetkým právne predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré  majú platnosť na celom území Slovenskej republiky.  

Predmetom sú nasledovne právne normy:

  • ústavné zákony vzťahujúce sa aj na životné prostredie,
  • zákony v oblasti životného prostredia,
  • vládne nariadenia v oblasti životného prostredia,
  • vyhlášky, výnosy a oznámenia ústredných orgánov štátnej správy.
Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....