O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Strategické dokumenty

Strategické dokumenty obsahovo prinášajú rozvojové koncepcie, plány programy a návrhy politík, ktoré sa úplne alebo čiastočne zameriavajú na životné prostredie.

V zmysle členenia podľa legislatívnej úrovne je i v položke strategické dokumenty uplatnený princíp lokálnej, regionálnej a národnej úrovne. 

Národná úroveň strategických dokumentov:

Voda:

Ovzdušie:

Odpady:

Environmentálne záťaže:

 Všeobecná starostlivosť o ŽP:

Regionálna úroveň strategických dokumentov:

Ovzdušie:

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....