O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

O portáli

Čo je "environet.sk":

Informačný portál a interaktívny nástroj  pre prácu s environmentálnou legislatívou, ktorý sa špecializuje na automatizované vytváranie registrov právnych noriem,  dokumentov a ponuku služieb v oblasti životného prostredia. "Environet.sk" prináša systémový prístup z hľadiska  členenia  právnych predpisov uplatňovaných na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v súlade s územnosprávnym členením Slovenskej republiky a s rešpektovaním členenia environmentálnej legislatívy podľa zložiek životného prostredia, takzvaných zložkových zákonov.

Ako funguje "environet.sk":

Portál "environet.sk" funguje v dvoch základných formách:

 • neregistrovaný používateľ – prístup ku všeobecným informáciám týkajúcich sa legislatívy životného prostredia,
 • registrovaný používateľ – prístup k databáze plných znení zákonov, vyhlášok, oznámení ...

Čo ponúka "environet.sk" svojim používateľom:

 • informovanosť o nových právnych predpisoch a zmenách platných predpisov uplatňovaných orgánmi verejnej správy,
 • operatívny prístup k aktuálnym právnym predpisom a dokumentom v úplnom znení v oblasti životného prostredia s možnosťou ich výberu podľa zadaných kritérií, 
 • možnosť svojpomocného spracovania a  udržiavania registrov platnej environmentálnej legislatívy s ohľadom na špecifické podmienky používateľa,
 • komplexné súvisiace služby v oblasti životného prostredia. 

Komu je určený "environet.sk":

 • samosprávnym orgánom (obciam, mestám, vyšším územným celkom),
 • štátnym orgánom, inštitúciám a organizáciám, 
 • certifikovaným organizáciám podľa ISO 14001:2004, ktoré udržiavajú register platnej legislatívy v oblasti životného prostredia,
 • prevádzkovateľom prevádzok IPKZ, 
 • firmám  a spoločnostiam sledujúcim vplyv vlastnej činnosti na kvalitu životného prostredia ...
Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....