O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Legislatívna úroveň

Legislatívna úroveň environmentálnych právnych noriem je v rámci portálu "environet.sk" reprezentovaná v členení:

  • medzinárodná,
  • národná,
  • regionálna,
  • lokálna.

Vytvorený systém  s uplatnením inštitucionálneho prístupu rešpektuje hierarchiu právnych noriem podľa stupňa právnej sily:

  • medzinárodné zmluvy (subjekty medzinárodného práva),
  • ústava a ústavne zákony (parlament),
  • zákony (parlament),
  • vládne nariadenia (vláda),
  • vyhlášky a výnosy (ministerstvá),
  • právne normy s regionálnou a lokálnou pôsobnosťou (miestna štátna správa a samospráva).

Z hľadiska vnútro rezortného členenia právnych predpisov "environet.sk" zohľadňuje vecnú pôsobnosť jednotlivých orgánov verejnej správy.

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....