O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Ako pracovať s portálom

Vyhľadávanie pomocou vyhľadávacieho formulára:

 • Pri vyhľadávaní je nevyhnutné označiť aspoň jednu položku v každej z následne uvedených kategórií:
  • Zložky ŽP
  • Typy dokumentov
  • Úroveň dokumentu
 • Pri vyhľadávaní dokumentov s regionálnou, resp. lokálnou platnosťou je potrebné označiť i príslušný Krajský úrad ŽP alebo VÚC, resp. príslušný Obvodný úrad ŽP alebo mesto/obec.

Vyhľadávací formulár:

 

Poznámka:

Označenie zložky životného prostredia „Všeobecná starostlivosť“ znamená i vyhľadávanie dokumentov s následne uvedeným obsahom:

 • Geneticky modifikované organizmy
 • Posudzovanie vplyvov na ŽP
 • Prevencia závažných priemyselných havárií
 • Environmentálne orientované riadenia a audit
 • Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP
 • Ochrana a využívanie horninového prostredia
 • Environmentálne označovanie výrobkov
 • Súvisiace právne predpisy

Fulltextové vyhľadávanie:

 • Pri vyhľadávaní je nevyhnutné označiť minimálne jednu voľbu "v kľúčových slovách", resp. "v texte".
 • Pri súčasnom označení oboch volieb, systém vyhľadáva na základe splnenia oboch kritérií vyhľadávania.
Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....